Saturday, August 22, 2009

பிடித்ததை படித்ததில்...2

பிரச்னை

பிரச்னை என்றால்
பிரச்னைதான்

பிரச்னையில்லையெனில்
பிரச்னையில்லை

பிரச்னையா பிரச்னையில்லையா
என்பதுதானே பிரச்னை

-பிரச்சினையே இல்லாமல் யாரோ எழுதியது, பிரச்சினை-யுடன் எங்கோ படித்தது...

பிடித்ததை படித்ததில்...1

தமிழில் எழுதுபவர்கள் மிக குறைவு என்றே நினைத்தேன், ஆனால் தேடியதில் சில புதுமையான, இனிமையான தளங்கள் என் திறையில் அகப்பட்டது. அவைகளில் சில..

http://rprajanayahem.blogspot.com/

http://jyovramsundar.blogspot.com/

http://naayakan.blogspot.com/

http://vijisekar.wordpress.com/

http://nizhalkal.blogspot.com/

http://nagarjunan.blogspot.com/

Tuesday, August 18, 2009

பொக்கிஷம், ஒரு வாழ்க்கை புதையல்...

சில நாட்களாக ஒரு படத்தை குறைந்தது இரண்டு முறை பார்க்காமல் விமர்சனம் எழுதுவது இல்லை என்று இருந்தேன், ஆனால் பொக்கிஷம் படத்தை இரண்டாவது முறை பார்க்கும் பொறுமை-யே, மன வலிமையே இல்லாத காரணத்தினால் அதில் உள்ள சில நல்ல முயற்சிகளை பற்றி குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
காதல் ஒரு மனிதனை அந்நாட்களில் கடிதங்கள் வழியாக எப்படி ஆட்டிப் படைத்திருக்கிறது என்பதைக் மிக இனிமையாய் நம் கண் இமைகளை நனைக்கிறது, பொக்கிஷம்! நிறைவேறாத காதலுக்கு அர்த்தம் தர முனைந்திருக்கிறார். அதில் நம் கண்களில் நம்மை அறியாமல் நீர் வழிவது, சேரனின் வெற்றி...ஆனால், இவ்வளவு படங்கள் எடுத்தும் அவரிடம் உள்ள amature-ism ஒரு அறிய பொக்கிஷத்தை தொலைத்து விட்டது. தயவு செய்து நீங்கள் camera பின்னால் மட்டுமே இருந்தால் உத்தமம் ஐயா, வேண்டாம் நடிப்பு, please, முடியலை...ஆனால் உங்கள் முயற்சிக்கு என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை. பல தவறுகலை தவிர்த்திருந்தால் இது ஒரு மாபெரும் படைப்பு. சீரிய முயற்சி, தாராளமாய் ஆதரிக்கலாம்...கொஞ்சம், sorry, நிறைய பொறுமை இருந்தால்!
மெல்லிய சாக்ஸஃபோன் கசிவால் சில இடங்களில் பின்னனி இசை பின்னி எடுக்கிறது, ஆனால் அதுவே பல இடங்களில் பாடாய் படுத்துகிறது...‘நிலா நீ வானம் காற்று'...பாடல், சின்மயி,விஜய் ஏசுதாஸின் குரலில் இனிமை.
இன்றைய மானங்கெட்ட மசாலா படங்களுக்கு நடுவில் மனதை உலுக்கும் ஒரு முயற்சி!!

Thursday, August 06, 2009

Globalization and Kali Yuga

My anonymous friend comment on my last post,
"Modern Day Philosophy:Its all b'coz all the modern world is coming under one single ideology - that is money!.
The global mouse race called globalization and its close allies free trade and Special Economic Zones is hell bent on bring the globe under one single order called money, wealth and its material comforts.
So the fundamental question now is whether money is for human or other way around, the latter being the cause of all modern day effects!!.
A human is one who co-exists with nature not living against it!. And such a human certainly know how to respect another human. But in this Kali Yuga its all upside down"
...Nice, i really like his ideologies, especially on human existence and its destination. For this he must curse on Chinese for inventing money, but my ideologies are quite different from him. Globalization, is not a simple strategic activity, its a world longest war, and its a well derived evolution of nature from culture, tradition, geography and community, moreover it has all kind of respects along with the opportunity for co-existence for co-driver(another human). Its not all about the big eat the small, instead its about the fast eat the slow, nothing beyond much more than this in this globalization. If you can't adopt this situation, you'll be predominantly outstripped by your co-driver, then the differentiation is going to eat you. For instance, whatever you've got, no matter how small or big, sell it, trade it, leverage it, rent it, but do something with it to turn a profit and get into the game is called globalization!
By the way i don't know what he tries to mean about Kali yuga, but in my words Kali yuga means 'Know All Lies Instantly yuga' is called KALI yuga.

Wednesday, August 05, 2009

Show me the meaning of being alonly...

Many times i work at being alone, but what i feel then was very different from feeling loneliness. Loneliness, to me, is motivating myself, a reuniting my way of life and goals. Loneliness for me is never be a painful, when i know that I'm truly aware of me, i get out and go with people or otherwise i go with people and get into loneliness, then go with people. It teaches a lot, its the only thing that teaches time, the presence of present(and no one is an island, but whole world is an island!!) And it takes me to survive, then to fittest survive.

ஏதேதோ எண்ணங்கள்...

நான், அனைவருக்கும் பழகிய மனம் கொண்டவனாக இருந்தாலும், இழகிய மனம் கொண்டவன் என்று அனைவருக்கும் பரிட்சயம். ஆனால் இந்த இழகிய மனதினால் வந்த பலகீனமோ என்னமோ, சில வருடங்கலாக எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அழகிய பெண்ணாக காட்சியளிக்கிறாள்(ஆனால் கண்கள் அழகான பெண்களை மட்டுமே பார்க்கும் என்பது வேறு விஷயம்), அதிலும் சிலர் சட் என்று மனதிற்குள் புகுந்துவிடுகிறார்கள். ஆனால் காதல் செய்யவும் பயமாக இருக்கிறது... ஆனால் சில பெண்களினாள் ஏற்படும் ரசாயின மாற்றங்கள் சில நாட்களேனும் இருந்தால் அது ஒரு இனிய அனுபவம் என்றே கூறலாம். காரணம் சில நாழேனும் அவலுடன் கனவினுள் வாழலாம், அவள் முகம் என்னை விட்டு மறையும் வரை. சிலர் மீண்டும் மீண்டும் நம் முன்னாள் தோன்றுவதினாள் ஏற்படும் சலிப்பு கூட சில சமயங்களில் ஏற்படுவதில்லை என்றால் பார்த்துக்கொள்லுங்களேன்!! இப்படி எல்லாம் காதலை பற்றி எழுத மனம் துடிக்கும் சில நேரங்களில்...இவை எல்லாம் காற்றினால் மரங்களுக்கு ஏற்படும் சல சல-ப்புகள் என்று அரிந்ததும் மனம், சலனம் இல்லாத நீரோடையாக அடுத்த கரையை நோக்கி கறையில்லாமல் மிதக்கிறது...
"To Watch you leaving...is to know that I've lost my place on this earth. My station. My heart's home. That i will wander, forever a nomad. Alone and alone. And in my troubled dreams watch you leave, again and again...For the balance of my days..." என்று யாரோ ஒரு முட்டள் கவி எழுதியது தான் ஞாபகம் வருகிறது...

Tuesday, August 04, 2009

3P's 5.0*

A honey with money is fenny,
A honey without money is funny,
So life is something to do when you can't find honey or money.

A kiss is a only trick to stop your lover/wife's words when she found truth!

Moral of good peaceful life, either you should be deaf and your wife should be dum or your wife should be deaf and her mother should be dum!

Chinese: When you have only two pennies left in the world, buy a loaf of bread with one, and a lily with other.
Americans: When you have only two pennies left in the world, buy a wealthy fool with one, and use other one to destroy another wealthy one.
Indians: When you have only two pennies left in the world, deposit in bank, say "im safe".

A simple i love you means more than all problems.

In making of life, think of an opportunity instead of security,
But in making of love, think of security instead of an opportunity.

Goals and holes can make a man fulfill.

Serious thought:
Education is not a preparation, but its an execution.

*All philosophies in this post are fictitiously fictitious, none of this resembles with my life.